تحلیل رفتار متقابل (TA) به زبان ساده

تحلیل تراکنشی یا تحلیل رفتار متقابل نظریه ای روانشناسی است که توسط اریک برن، روانپزشک کانادایی ارائه گردیده است. این نظریه به حل مشکلات رفتاری و احساسی در جامعه روانشناسی می پردازد.  پیچیدگی و دشوار بودن مفاهیم و زمان طولانی درمان باعث شد تا این روش با مفاهیم ساده و کاربردی جایگزین روش درمان های قدیمی شود.
با توجه به نظریه اریک برن شخصیت انسان از سه حالت «خودآگاه» تشکیل شده و این حالت مجموعه ی کاملی از احساسات و رفتارهای ماست که با استفاده از آن ها، واکنشی در برابر شرایط مختلف نشان می دهیم. والد، بالغ و کودک و فعل و انفعالات بین آن ها سه حالت خودآگاه را تشکیل می دهند.
والد: بخشی از رفتارها و احساسات انسان که به دلیل تقلید غیرارادی از کاراهای پدر و مادر و برداشت از رفتار آن ها است مانند نصیحت کردن، سرزنش و نصیحت و رفتارهای این قبیل. والد از دو قسمت والد کنترل کننده و والد حمایتگر تشکیل شده است. بایدها و نبایدها، سخت گیری و رفتارهای پدر و مادر در کودکی در شخصیتِ والد کودک ثبت می شود و بخش عظیمی از شخصیت کودک را در بزرگسالی شکل می دهد.
بالغ: بخشی از شخصیت است که رفتارهای «این مکانی- این زمانی» را شامل می‌شود. بالغ بخشی از شخصیت انسان است که شبیه پردازش کامپیوتری است و پاسخ ما به اتفاقاتی است که در حال حاظر می افتد. هدف بالغ به کارگیری تمام توانایی های فرد است و هدف تحلیل رفتار متقابل تقویت بالغ است.
کودک: این بخش نشات گرفته از بعد شخصیت کودکِ انسان و تکرار رفتارها و احساسات دوران کودکی است. این بخش خود از سه الگوی رفتاری مهرطلب، آزارگر و قربانی تشکیل شده است. رفتارهایی مانند هیجان، لذت طلبی، دم دمی بودن و اصرار به تجربه از جمله خصوصیات بعد کودک است.
به گفته دکتر میر، کسی که رفتار متقابل را به خوبی بلد باشد می تواند بهتر با مردم ارتباط برقرار کند، رفتارهای مردم را بهتر و بیشتر بشناسد، درک کند و کمتر فریب بخورد. TA سبک جدیدی برای تحلیل و بررسی همه جانبه ی رفتارهای انسانی ارائه می دهد.

 

سرفصل های دوره اموزشی تحلیل رفتار متقابل

 • آشنایی با اریک بین و تئوری های تحلیل رفتار متقابل
 • تفسیر کودک
 • تفسیر مفاهیم والد
 • تفسیر مفهوم بالغ
 • آلودگی کودک
 • آلودگی والد
 • آلودگی بالغ
 • خط قرمزها
 • اقداماتی که برای TA باید انجام داد
 • رفتار متقابل با رویکرد سازماندهی
 • نوازش در این دیدگاه
 • مداخله در رفتار متقابل
 • ایده های کلیدی در TA
 • مفهوم بازی ها از دیدگاه TA
 • ویژگی های تیپ های مختلف شخصیتی

دانلود فایل پی دی اف سرفصل های دوره تحلیل رفتار متقابل