مدیریت تعارض

استراتژی های سبک های مدیریت تعارض Conflict Management

برگزاری سمینار و دوره آموزش مدیریت تعارض

تعارض اصل لاینقطع جوامع انسانی است هرجا انسانی هست تعارض هم خواسته یا ناخواسته هست و وجود دارد. به نظر می رسد که بزرگان علم مدیریت در جوامع پیشرفته بر این باورند که نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین دارایی هر مجموعه و شرکت و یا موسسه ای است و مخصوصا مهمترین مزیت رقابتی سازمانها همین سرمایه های انسانی است که همیشه با هم و با برون و درون سازمان در تعارضات مختلفی قرار دارند.

شاید باید به این مهم اشاره نمایم که اجتناب ناپذیر بودن تعارض دلیلی بر منفی بودن آن نبوده و نیست؛ چرا که اگر تعارض خوب مدیریت و رهبری شود، برای مجموعه هاو شرکتها منفی که نبوده به شدت هم اثرات مفیدی را دربردارد من باب مثال معمولا در شرکتهای بین االمللی وپیش رومانند اپل وفیسبوک با ایجاد تعارضهای عمودی وافقی شاخص ها و راندمان ها و بهره بری ها را به شدت بالا می برند و حتی کاملا شاخص ها را جابجا می نمایند آکادمی قبضه با سالها تجربه میدانی خود و تیم مدرسین کارآزموده خود با ابداع روشهای نوین خود قصد دارد جامعه فعال و پویای ایرانی را دست خوش تحول مثبت و اساسی در این عرصه بنماید.

به عبارت دیگر تعارض سکه ای است که دو وجه مثبت و منفی داشته و شیوه ی برخورد و یا رویارویی با آن است که اثر آن را برای سازمان تعیین می کند. از این رو، بی شک توانایی مدیریت و کنترل پدیده تعارض در سازمان ها، از مهمترین مهارت های مدیریت است که مدیران امروز به شدت نیازمند آن هستند. در قبضه سعی شده است با ارائه مفهوم تعارض، سطوح و انواع آن، رابطه آن با عملکرد و سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض ، گامی در راستای آشنایی مدیران با این مهارت مدیریتی برداشته شود.

تعارض در مذاکره نیز یکی از مهمترین ابعاد و لایه های آن است برای مثال لویکی در کتاب معروف خود میگوید که آن زمان که در مذاکره ما با آن روبرو می شویم هنر آن است که بتوانیم اولا منافع طرفین را کشف کنیم وسپس به اولویت های این منافع بپردازیم و اگرهیچکدام از تکنیکها به کارمان نیاید در این سلسله درسهای آکادمی قبضه ما با رویکرد لویکی و فیشر ودیگران ما به اصول علمی و عملی میانجیگری وبایدها و نبایدهای آن خواهیم پرداخت و در ادامه شما را با ابعاد پیدا و پنهان آن آشنا خواهیم نمود چرا که شما باید بدانید و این مهم را کاملا درک نمائید که هر اختلاف کوچک و جزئی را هم هرگز نباید تعارض بنامیم.

درس اول

تعارضات چیست و چه کاربردهای دارد

درس دوم

نقش پرسشها وپاسخ های هدفمند در تعارضات

درس سوم

مدیران و رهبران چه نقشهای را باید ایفا کنند

درس چهارم

تکنیکها وتاکتیکهای میانجی و حکمیت

مقالات آموزشی مدیریت تعارض

سرفصل های دوره آموزشی مدیریت تعارض

در زیر میتوانید جدیدترین سرفصل های دوره آموزشی مدیریت تعارض در شرکت ها و مذاکرات که توسط آکادمی مشاوره و توسعه کسب و کار قبضه برگزار میشود را مشاهده نمایید.

بخش سوم سرفصل ها
3
90%

  • روش های نوین مقابله با تعارض
  • فنون و راهبرد های مدیریت تعارض
  • تاثیر هوش هیجانی در مدیریت و رهبری انواع تعارض
  • مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام
  • ضرورت وجود تعارض در سازمانها

بخش دوم سرفصل ها
2
80%

  • مدیریت تعارض در گفت و گفت و مذاکره
  • منابع ایجاد تعارض در افراد و سازمانها
  • مدیریت تعارض شغلی
  • اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع تعارض
  • مدیریت و سبک های مختلف تعارض

بخش اول سرفصل ها
1
100%

  • تعریف تعارض
  • مراحل به وجود آمدن تعارض
  • مفهوم و ضرورت آن در سازمان ها و شرکت ها
  • رابطه تعارض و عملکرد سازمان و شخص
  • سطوح مختلف تعارض در افراد و سازمانها

دانلود سرفصل های آموزشی مدیریت تعارض سازمانی

mobile

آزمون تستی اصول مدیریت تعارض راهبردی

X