دوره آموزشی انواع آینده پژوهی

آینده‌ پژوهی به انگلیسی : (Futures studies) به سلسله رفتارهای حرفه ای برای دست یابی به کلیه الگوریتم ها و عامل ثبات و یا تغییر و جستجوی هدفمند برای ترسیم آینده است. شامل مجموعه تلاش‌هایی که با جستجوی کلیه منابع موجود برای برنامه ریزی هدفمند و هوشمند آینده اطلاق می گردد. آینده پژوهی را تجسس هوشمند و همه جانبه در گذشته و حال برای رسیدن به آینده کم خطر می توان نام گذاری کرد. به عبارت دیگر ما با بهره‌گیری از حجم وسیعی از روش ها و سیستم ها بجای استقبال آینده پر از شک و تردید به استقبال یک آینده پر از تردید نرویم . با توجه به اینکه آینده مجموعه ای از اتفاقات در هر لایه زمانی رخ خواهد داد پس ترسیم هزاران رویداد کاملا بسیار محتمل خواهد بود. ‌در نهایت باید اذعان نمود که با همه دست آوردهای علم آینده پژوهی محتمل است که ما به درستی و کامل نتوانیم آینده را پیش بینی نماییم. باید عنوان کرد که موضوعات آینده ‌پژوهی مشتمل بر گونه‌های مستند بر دلخواه و احتمالات و موارد امکان پذیر است. همه و همه در نهایت برای گذشتن از مرز حال برای رسیدن به آینده است. اما اساساً آینده چیست؟ آینده چه چیزی نیست؟ چرا آینده؟ یا اساساً آینده چه چیزهای می تواند باشد؟

سرفصل های دوره  آموزشی Futurology

 • فلسفه و تعریف آینده پژوهی
 • آینده پژوهی نقشه راه شرکت های پیشرفته یا شرکت های چندملیتی
 • اصل پس نگری
 • اصل مدل سازی
 • اصل شبیه سازی
 • اصل دیده بانی آینده
 • تکنیک چشم ‌انداز سازی و نقشه سازی
 • چگونه از گذشته و حال برای رسیدن به اینده پژوهی سود ببریم
 • ایا اینده پژوهی میتواند به صورت کامل اینده را پیش روی ما ترسیم کند
 • اینده پژوهی راهی برای عبور از بحران
 • نظر ایده پژوهان در خصوص اینده کسب و کار اینده جهان
 • انحراف از مسیر و خطاها
 • راهکاری برای اموزش مستمر
 • مجموعه نظریات تعامل گرایانه
 • نظریات رفتاری و سنتی در Futures studies دوره آموزشی

دانلود فایل پی دی اف سر فصل های دوره آینده پژوهی