آموزش نشانه های استرس و نحوه درمان اضطراب

پیشتر گفتیم هر چیز مهمی نیاز به کنترل کردن دارد. استرس و نگرانی جزو مهمترین مواردی هستند که شدیدا نیاز به کنترل دارند. استرس و ترس ممکن است شما را فلج کامل کند. انسان از بدو تولد تا واپسین لحظات عمر خود با ترس و استرس، دلشوره و اضطراب زندگی میکند. البته این عوامل هرگز بد نیستند. ترس از بی پولی باعث میشود انسان همه پیگیر انجام کارها باشد. ترس از دادن اطرافیان باعث میشود آنها را بیشتر دوست بداریم. اینکه چیزی بد یا خوب باشد اهمیت ندارد، آنچه اهمیت دارد این است که ما آن را چگونه به نفع خودمان کنیم. فرض کنید کارمند شما ترس از بی کار شدن داشته باشد. گاهی این ترس ممکن است باعث شود کارش را بهتر انجام داده و از پسِ مسئولیتهای محوله بهتر برآید. البته موضوع به این سادگی نیست. ترس و استرس ممکن است عملکرد را بسیار ضعیف کند. مادامی که نتوانیم ترس و استرس مان را کنترل و هدایت کنیم، می بایست منتظر عواقب وخیم آن در سراسر زندگی خود باشیم.
استرس و ترس باعث میشود عملکرد مغز مختل شود، سویِ نگاه شما تنها به قسمتهای منفی و دردناک موضوعات منعطف میگردد، عملکردتان ضعیف شود، بدرستی نمیتوانید تصمیم گیری کنید و دچار مالیخولیا خواهید شد ……
اما همین ترس و استرس در صورتی که بدرستی هدایت شود میتواند بهترین سیستم هشدار دهی به ما باشد. میتواند ما را از بسیاری از اشتباهات برحذر دارد و قطعا فواید بسیار دیگری دارد که در این مقال نمیگنجد.

 

سرفصل های دوره آنلاین راهکار های مدیریت استرس

 • مدیریت استرس چیست؟
 • تکنیک های پیشرفته برای کاهش اضطراب
 • مدیریت اضطراب و کنترل خشم و ترس
 • مدیریت زمان و مدیریت استرس
 • اضطراب مثبت
 • انواع مختلف اضطراب
 • درسهای ساده ای برای مدیریت اضطراب فردی و سازمانی
 • راه کارهای طب سنتی برای مدیریت استرس و کنترل خشم و ترس
 • مدیریت مالی راهکاری برای مدیریت استرس
 • تاثیر عوامل متغیر فردی در استرسهای شغلی و شخصی
 • عوامل موثر در Stress شغلی در محل کار و خارج از آن
 • اقدامات پیش از Stress و خشم و ترس در درون سازمانها
 • اقدامات مهم پس از وقوع استرس و خشم
 • تبیین الگوهای احساسی و کنترلی در مدیریت ترس خشم و استرس
 • مراقبت دائمی برای عوامل و نشانه های استرس ها

دانلود فایل پی دی اف سرفصل های آموزش آنلاین مدیریت استرس