مدیریت بازاریابی به انگلیسی : (Management Marketing) :

در کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر وکلر تعریف مدیریت بازاریابی اینگونه آمده است:

مدیریت بازاریابی، علم و هنر انتخاب بازارهای سودآور و نیز جذب و حفظ و افزایش مشتری از طریق خلق و مبادله و ارائه ارزش به آنان است  و مدیریت بازاریابی مهمترین نقش را در افزایش کسب و کار سازمان برعده دارد .

مدیریت بازاریابی مهمترین نقش را در افزایش کسب و کار سازمان برعهده دارد و همچنین در  مدیریت بازاریابی کار باید به صورت تیمی اجرا شود و این امر یکی از لازمه های موفقیت در دنیای بازاریابی و کسب و کار است.

یکی دیگر از نکات مهم در مدیریت بازاریابی بخش بندی بازار و مشتری است و برای موفقیت در بازاریابی و همچنین ارائه بهترین محصول باید بازار و مشتری بر اساس الگوهایی تقسیم بندی شوند . این تقسیم بندی میتواند برمبنای بازار و فروش باشد یا برمبنای مشتری که شامل سن، جنسیت، تحصیلات، شغل و… است.

در مدیریت بازاریابی، بحث چرخه عمر محصول نیز مطرح است و اینکه این محصول تا چه زمانی می تواند در بازار بماند و به فروش ادامه بدهد

بنابراین، برای رسیدن  به اهداف شرکت، مدیریت می کوشد به طریقی که می تواند سطح، زمانبندی و ماهیت تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت ساده، مدیریت بازارایابی، همان مدیریت سطح تقاضا است.