مدیریت و برنامه ریزی در شرایط ابهام

هیچ چیز قطعی نیست. این اساس قانون ” احتمال ” است. بر اساس قانون احتمال، احتمالِ وقوع هیچ چیزی 100 و احتمال عدم حادث شدن چیزی 0 نیست. هر چیزی ممکن است و هیچ چیزی غیر ممکن نیست. گاهی اوقات احتمالات انسانها را گیج میکند. در اینجا با قانون دیگری مواجهیم: ” قانون ابهام ”
” ابهام ” بسیار پیچیده تر است از ” احتمال “، در احتمال شما با گزینه های مشخصی مواجهید، یا میفروشید یا نمیفروشید، یا میروید، یا نمیروید، یا میرسید یا نمیرسید. اما در ابهام هیچ چیزی معلوم نیست. نمیدانیم رسیده ایم یا نه. نمیدانیم پیروز شده ایم یا نه. نمیدانیم برنده ایم یا بازنده. اصلا نمیدانیم در مسیر صحیحی قرار گرفته ایم یا خیر؛ چون نمیتوانیم وضعیت را درست و دقیق تشریح کنیم. در وضعیت های مربوط به احتمال با اعداد و صفر و یکها طرف حسابیم. در موارد مربوط به ابهام نمیتوانیم از اعداد استفاده کنیم. توصیفات، زعم ها، احساسات ابزارهایی هستند غیر دقیق جهت تشریح و فهماندن وضعیت مبهم به خودمان؛ و مادامی که نتوانیم به مرحله ” تشخیص ” برسیم نمیتوانیم برای راه حل قدمی برداریم. در حال حاضر مدیریت در شرایط مبهم و پیچیده، سخت ترین و غامض ترین نوع مدیریت است. مدیریت روی لبه ی پرتگاه؛ اجازه بدهید یک مثال بزنیم. یک تیم کوهنوردی با شتاب سرعت متفاوت، کاملا ناشناس (شما آنها را نمیشناسید و امروز با آنها آشنا شده اید)، با آذوقه ی غذایی نامعلوم، در شرایط هوایی کاملا متغیر قصد عزیمت به قله و سپس بازگشت را دارد. تخمین دقیق زمان رسیدن تیم، تخمین به سلامت رسیدن و یا نرسیدن آنها، میزان مواد غذایی مورد نیاز آنها در شرایطی که تجربه ی مشابهی ندارید، مثال بارزی از مدیریت در شرایط پیچیده است.

 

سرفصل های دوره آموزش مدیریت در شرایط ابهام

 • مدیریت چیست و ابهام چه جایگاهی در مدیریت دارد
 • مدیریت دوگانه و رابطه آن با ابهام
 • تعریف خاص از ابهام
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت ابهام به شیوه اینده
 • مدیریت ابهام به شیوه اینده
 • رابطه هوش هیجانی با مدیریت ابهام
 • تکنیک های پیشرفته حل مسئله و خلاقیت در مدیریت در شرایط پیچیده
 • مدیریت ابهام با رویکرد بازار و بازارسازی
 • اینده پژوهی با رویکرد مدیریت ابهام
 • مدیریت ابهام توسعه و بهبود بنچ مارک
 • مدیریت ابهام مدیریت واکنش سریع
 • اموزش مستمر راهی به سوی موفقیت در مدیریت ابهام
 • استفاده از سیمیلیتور برای مدیریت ابهام
 • مدیریت ابهام با رویکرد ذهنیت سازی و بحران سازی

دانلود فایل پی دی اف سرفصل های دوره آنلاین مدیریت شرایط ابهام