نمونه سوالات مدیریت استرس۱۳۹۷

نمونه سوالات امتحانی مدیریت استرس۱۳۹۷

نمونه سوالات امتحانی مدیریت استرس

دکتر مازیارمیر

۱-استرس چیست؟

الف-سازگاری ما با وضعیتهای گوناگون است

ب-استرس حاصل نياز ما به سازگاري فيزيكي يا ذهن واحساس در مقابل تغيير است*

د-استرس در زمان خاص برای انسانهای مختلف بوجود می آید

ج-استرس یک الگوی رفتار است

۲- علائم و نکات مهم در افراد مبتلا به استرس و استرس حاد؟

الف-نسبت به همكاران و نسبت به سازمان .نسبت به وضع ظاهري خویش*

ب-نسبت به خودشان بی تفاوت هستند

د-نسبت به همکاران لاقید هستند

ج-نسبت به دستورات بی تفاوت می شوند

۳-اقداماتی که در منزل برای برون رفت از استرس باید انجام داد به شرح زیر است؟

الف-بهبود رژيم غذايي و پرورش علائق و تمرينات رفع استرس و فراغت از كار*

ب-همه موارد

د-استراحت

ج- رژيم غذايي سخت و ورزش حرفه ای

۴-برای مقابله با استرس در محل كار باید تمرکز در کارهایمان روی چه باشد بجای چه نکته ای؟

الف-استرس

ب-منفعتهایمان

د-منافع باشد بجای مواضع*

ج-هیچکدام

۵-آثار اجتماعي استرس بر انسانها؟

الف- ب و د*

ب-از نشستگي زود هنگام و افزايش هزينه هاي خدمات عمومي

د-ايجاد افراد زود رنج و تحريك پذير و كاهش كيفيت زندگي افراد

ج-ايجاد افراد زود رنج و تحريك پذير

۶-هزينه هاي استرس را بصورت کامل بنویسید؟

الف-آثار خانوادگی

ب-آثار بدني – آثار احساسي

د- آثار اجتماعي – آثار اقتصادی (شركتها)

ج-آثار بدني – آثار احساسي – آثار خانوادگي – آثار اجتماعي – آثار اقتصادي(شركتها)*

۷- عوامل ایجاد استرس کدام است؟

الف-علل فردی

ب-علل گروهي

د-همه موارد فراسازماني و سازمانی و علل گروهی و فردی*

ج-علل فراسازماني و سازمانی

۸-انواع علائم استرس را نام ببرید؟

الف-کم حوصلگی، سردرد، تغییر ضربان قلب، خستگی جسمی

ب- خستگی جسمی و روحی و بیماری های داخلی و ضعف

د-خستگی جسمی، خشم و پرخاشگر

ج-همه موارد*

۹-انواع استرس چند گونه است؟

الف-۳

ب-۴

د-۵

ج-*۲

۱۰-علل استرس کدام است؟

الف-محيط افكار منفي واكنش هاي جسماني

ب-همه موارد*

د-افكار منفي و واكنش هاي جسماني

ج-مهمترین علل استرس زا در  محيط هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *