مقالات مرتبط با مباحث تبلیغات

قوانین تبلیغاتی مؤثر

قوانین تبلیغاتی مؤثر

مستقیم سر اصل موضوع قوانین تبلیغاتی موثر میرویم : به‌طور مستقیم به ویژگی‌های خود اشاره کنید. هر کلمه غیرضروری را حذف کنید. هر چقدر تعداد واژه‌هایتان بیشتر باشد، خوانندگان کمتری آن را خواهند خواند. برای تأثیر هر چه بیشتر .
تبلیغات حرفه ای تبلیغات پنهان

تبلیغات حرفه ای تبلیغات پنهان

تبلیغات حرفه ای، تبلیغات پنهان سالهاست با تبلیغات گسترده در زمینه انتخابات اصناف در شورای شهر و یا مجلس و یا حتی ریاست محترم جمهوری مواجه هستیم شاید باید از این هم جلوتر بیاییم تبلیغات گسترده برای یک محصول .
تبلیغات سیاه به روش داعش

تبلیغات سیاه به روش داعش

تبلیغات سیاه به روش داعش تبلیغ چیست؟ تاکنون از دیدگاههاى تاریخى، جامعه شناسى، علوم سیاسى و ارتباط شناسى مورد بررسى قرارگرفته است. به طور خلاصه، از دیدگاه تاریخى، تبلیغ رویدادى است که رویدادهاى بعدى به عنوان آثار آن مورد .
مشاور تبلیغات کاندیدای انتخاباتی

مشاور تبلیغات کاندیدای انتخاباتی

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی کشور دکتر مازیار کارشناس زبان بدن و اصول مذاکره حرفه ای در کشور هستند که بیش از ۳ دهه در زمینه مشاور انتخاباتی در سرتاسر کشور و اکثر استانها فعالیت حرفه ای انجام میدهند. ایشان .
X